سد ساز ، مرجع سد سازی ایران

عمران سد سازی

سد ساز دفتر فنی و اجرایی

مدیریت پروژه

تبلیغات سد ساز

موضوعات میهن گراف

لینک دوستان میهن گراف

آرشیو میهن گراف

هر چند این سایت تخصصی عمران است ، ولی برآن شدیم در این طرح شرکت کنیم.
ابزار و قالب وبلاگبیست تولزکد صلوات شمار برای وبلاگ

آخرین مطالب ارسالی

برترین مطالب ارسالی

آخرین نظرات کاربران

تبلیغات متنی

مهندسی سد سازی

مهندسی عمران

دفتر فنی و امور اجرایی


تبلیغات متنی شما در این مکان

نام سایت

توضیحات سایت شما


تبلیغات متنی شما در این مکان

نام سایت

توضیحات سایت شما

دانلود کتاب راهنمای سد سازی Dam Construction Handbook


افزايش سريع جمعيت در دنيا و احتياجات روز افزون بشر به فراورده هاي آشاورزي و دامي و نياز جامعه به منابع انرژي موجب گرديده است آه تا حد امكان از
هر قطرة آبي استفاده صحيح و بهره برداري آامل بعمل آيد .
اهميت آب با داستان زندگي بشر شروع م ي شود . براي تمام انواع زندگي ، اعم از زندگي انساني و نباتي و حيواني ، آب عامل اساسي به شمار مي آيد
بطوريكه خداوند در آيه اي شريفه مي فرمايد ؛ « من الماء آل شيء حي » يعني زندگي همه چيز از آب است و در آيه اي ديگر مي فرمايد ؛ « انا انزلن الماء و احيا به الارض بعد موتها » يعني ما آب را نازل نموديم و بوسيله آن زنده نموديم زمين را بعد از مردن چنانچه مي دانيم وسعت اراضي مستعد به آشاورزي در آشور ايران قابل توجه مي باشد ولي به علت آمبود آب و آشنا نبودن آشاورزان به روش استفادة صحيح از آن ، امر آشاورز ي را در سطح پائين نگاه داشته است و همچنين چشم انداز اين رشد جمعيت خبر از بحران آب در زندگي شهري مي دهد و لذا بايد چاره اي انديشيد . اولين قدم براي رسيدن به شرايط مطلوب فرهنگ سازي در جوامع براي مصرف بهينه از آب مي باشد و گام بعدي استفاده از تكنولوژي در مهار و استفاده از آب مي باشد .
مفهوم سد در فرهنگ ما آنقدر واضح است آه هم در جامعه مهندسي و هم در عرف اجتماع مفهومي بي نياز از توضيح دارد . بطوري آه حتي مشتقات آن در فرهنگ ما آاملاً مأنوس است ، مانند سد معبر ، سد راه ، مسدود ، انسداد و غيره . به هر حال مع ناي خاص آن عبارت است از بنايي آه بخشي را از بخش ديگر جدا مي آند و غالباً به مفهوم ديوار يا سازه اي است آه حرآت از آب ( آلاً يا جزئاً ) جلوگيري نمايد.
به آار « بند » تا آب ذخيره گردد يا انحراف بيابد . براي معادل فارسي اين واژه گاهي برده شده است مانند بند امي ر ، و در حال حاضر ، بند به سدهاي آوتاه گفته مي است . dam ، شود . معادل واژه انگليسي سد انواع سد را مي توان از ديدگاه مصالح ، فرم ساختماني ، هدف از احداث سد ، نوع سرريز و يا ويژگي هاي ديگري رده بندي نمود . آنچه معمولاً در نامگذاري ها مشاهده مي شود ع بارت است از : سد بتني وزني آه پايداري آن بر اساس وزن آن است ، سد بتني قوسي آه ممكن است تك قوسي يا دو قوسي باشد . سد بتني پايه دار و پشت بند دار ، سد پاره سنگي ( آه سنگي و سنگريزه اي هم گفته مي شود ) و سد خاآي آه عمده مصالح آن مواد خاآي و پاره سنگي است .
   

   رمز فایل : www.civildam.ir

   منبع متن : ویکی پدیا

  با تشکر از فرهاد عربی

  • رمز: www.CivilDam.ir
  • منبع :Civildam , سدساز
محمد قربانیان
avatar مهندسی عمران سابقه فنی و اجرایی در پروژه های سد سازی و عمرانی