سد ساز ، مرجع سد سازی ایران

عمران سد سازی

سد ساز دفتر فنی و اجرایی

مدیریت پروژه

تبلیغات سد ساز

موضوعات میهن گراف

لینک دوستان میهن گراف

آرشیو میهن گراف

هر چند این سایت تخصصی عمران است ، ولی برآن شدیم در این طرح شرکت کنیم.
ابزار و قالب وبلاگبیست تولزکد صلوات شمار برای وبلاگ

آخرین مطالب ارسالی

برترین مطالب ارسالی

آخرین نظرات کاربران

تبلیغات متنی

مهندسی سد سازی

مهندسی عمران

دفتر فنی و امور اجرایی


تبلیغات متنی شما در این مکان

نام سایت

توضیحات سایت شما


تبلیغات متنی شما در این مکان

نام سایت

توضیحات سایت شما

دانلود کتاب راهنمای سد سازی Dam Construction Handbook


افزایش سریع جمعیت در دنیا و احتیاجات روز افزون بشر به فراورده های آشاورزی و دامی و نیاز جامعه به منابع انرژی موجب گردیده است آه تا حد امکان از
هر قطره آبی استفاده صحیح و بهره برداری آامل بعمل آید .
اهمیت آب با داستان زندگی بشر شروع م ی شود . برای تمام انواع زندگی ، اعم از زندگی انسانی و نباتی و حیوانی ، آب عامل اساسی به شمار می آید
بطوریکه خداوند در آیه ای شریفه می فرماید ؛ « من الماء آل شیء حی » یعنی زندگی همه چیز از آب است و در آیه ای دیگر می فرماید ؛ « انا انزلن الماء و احیا به الارض بعد موتها » یعنی ما آب را نازل نمودیم و بوسیله آن زنده نمودیم زمین را بعد از مردن چنانچه می دانیم وسعت اراضی مستعد به آشاورزی در آشور ایران قابل توجه می باشد ولی به علت آمبود آب و آشنا نبودن آشاورزان به روش استفاده صحیح از آن ، امر آشاورز ی را در سطح پائین نگاه داشته است و همچنین چشم انداز این رشد جمعیت خبر از بحران آب در زندگی شهری می دهد و لذا باید چاره ای اندیشید . اولین قدم برای رسیدن به شرایط مطلوب فرهنگ سازی در جوامع برای مصرف بهینه از آب می باشد و گام بعدی استفاده از تکنولوژی در مهار و استفاده از آب می باشد .
مفهوم سد در فرهنگ ما آنقدر واضح است آه هم در جامعه مهندسی و هم در عرف اجتماع مفهومی بی نیاز از توضیح دارد . بطوری آه حتی مشتقات آن در فرهنگ ما آاملاً مأنوس است ، مانند سد معبر ، سد راه ، مسدود ، انسداد و غیره . به هر حال مع نای خاص آن عبارت است از بنایی آه بخشی را از بخش دیگر جدا می آند و غالباً به مفهوم دیوار یا سازه ای است آه حرآت از آب ( آلاً یا جزئاً ) جلوگیری نماید.
به آار « بند » تا آب ذخیره گردد یا انحراف بیابد . برای معادل فارسی این واژه گاهی برده شده است مانند بند امی ر ، و در حال حاضر ، بند به سدهای آوتاه گفته می است . dam ، شود . معادل واژه انگلیسی سد انواع سد را می توان از دیدگاه مصالح ، فرم ساختمانی ، هدف از احداث سد ، نوع سرریز و یا ویژگی های دیگری رده بندی نمود . آنچه معمولاً در نامگذاری ها مشاهده می شود ع بارت است از : سد بتنی وزنی آه پایداری آن بر اساس وزن آن است ، سد بتنی قوسی آه ممکن است تک قوسی یا دو قوسی باشد . سد بتنی پایه دار و پشت بند دار ، سد پاره سنگی ( آه سنگی و سنگریزه ای هم گفته می شود ) و سد خاآی آه عمده مصالح آن مواد خاآی و پاره سنگی است .
   

   رمز فایل : www.civildam.ir

   منبع متن : ویکی پدیا

  با تشکر از فرهاد عربی

  • رمز: www.CivilDam.ir
  • منبع :Civildam , سدساز
محمد قربانیان
avatar مهندسی عمران سابقه فنی و اجرایی در پروژه های سد سازی و عمرانی

به فروشگاه اینترنتی سد ساز خوش آمدید