سد ساز ، مرجع سد سازی ایران

عمران سد سازی

سد ساز دفتر فنی و اجرایی

مدیریت پروژه

تبلیغات سد ساز

موضوعات میهن گراف

لینک دوستان میهن گراف

آمار میهن گراف

  بازدید امروز : 297
  بازدید دیروز : 928
  افراد آنلاین : 1
  تعداد مطالب : 85
  تعداد نظرات : 62
  ورودی گوگل امروز: 5
  میانگین ارسال : 0.12
ابزار و قالب وبلاگبیست تولزکد صلوات شمار برای وبلاگ

آخرین مطالب ارسالی

برترین مطالب ارسالی

آخرین نظرات کاربران

دانلود کتاب راهنمای سد سازی Dam Construction Handbook


افزایش سریع جمعیت در دنیا و احتیاجات روز افزون بشر به فراورده های آشاورزی و دامی و نیاز جامعه به منابع انرژی موجب گردیده است آه تا حد امکان از
هر قطرة آبی استفاده صحیح و بهره برداری آامل بعمل آید .
اهمیت آب با داستان زندگی بشر شروع م ی شود . برای تمام انواع زندگی ، اعم از زندگی انسانی و نباتی و حیوانی ، آب عامل اساسی به شمار می آید
بطوریکه خداوند در آیه ای شریفه می فرماید ؛ « من الماء آل شیء حی » یعنی زندگی همه چیز از آب است و در آیه ای دیگر می فرماید ؛ « انا انزلن الماء و احیا به الارض بعد موتها » یعنی ما آب را نازل نمودیم و بوسیله آن زنده نمودیم زمین را بعد از مردن چنانچه می دانیم وسعت اراضی مستعد به آشاورزی در آشور ایران قابل توجه می باشد ولی به علت آمبود آب و آشنا نبودن آشاورزان به روش استفادة صحیح از آن ، امر آشاورز ی را در سطح پائین نگاه داشته است و همچنین چشم انداز این رشد جمعیت خبر از بحران آب در زندگی شهری می دهد و لذا باید چاره ای اندیشید . اولین قدم برای رسیدن به شرایط مطلوب فرهنگ سازی در جوامع برای مصرف بهینه از آب می باشد و گام بعدی استفاده از تکنولوژی در مهار و استفاده از آب می باشد .
مفهوم سد در فرهنگ ما آنقدر واضح است آه هم در جامعه مهندسی و هم در عرف اجتماع مفهومی بی نیاز از توضیح دارد . بطوری آه حتی مشتقات آن در فرهنگ ما آاملاً مأنوس است ، مانند سد معبر ، سد راه ، مسدود ، انسداد و غیره . به هر حال مع نای خاص آن عبارت است از بنایی آه بخشی را از بخش دیگر جدا می آند و غالباً به مفهوم دیوار یا سازه ای است آه حرآت از آب ( آلاً یا جزئاً ) جلوگیری نماید.
به آار « بند » تا آب ذخیره گردد یا انحراف بیابد . برای معادل فارسی این واژه گاهی برده شده است مانند بند امی ر ، و در حال حاضر ، بند به سدهای آوتاه گفته می است . dam ، شود . معادل واژه انگلیسی سد انواع سد را می توان از دیدگاه مصالح ، فرم ساختمانی ، هدف از احداث سد ، نوع سرریز و یا ویژگی های دیگری رده بندی نمود . آنچه معمولاً در نامگذاری ها مشاهده می شود ع بارت است از : سد بتنی وزنی آه پایداری آن بر اساس وزن آن است ، سد بتنی قوسی آه ممکن است تک قوسی یا دو قوسی باشد . سد بتنی پایه دار و پشت بند دار ، سد پاره سنگی ( آه سنگی و سنگریزه ای هم گفته می شود ) و سد خاآی آه عمده مصالح آن مواد خاآی و پاره سنگی است .
   

   رمز فایل : www.civildam.ir

   منبع متن : ویکی پدیا

  با تشکر از فرهاد عربی

  • رمز: www.CivilDam.ir
  • منبع :مرجع سد سازی ایران ،www.CivilDam.ir
محمد قربانیان
avatar مهندسی عمران سابقه فنی و اجرایی در پروژه های سد سازی و عمرانی