# نحوه تعیین مقادیر مصالح مصرفی درساختمان

🔸برای هر متر مكعب بتن ۲٫۲ تن شن و ماسه مصرف می شود.

🔸برای هر متر مكعب ملات دیوار چینی ۱٫۸ تن ماسه مصرف می شود.

🔸برای هر متر مكعب اندود افقی یا قائم، ۱٫۸۵ تن ماسه مصرف می شود.

🔸برای هر متر مكعب ملات فرش كف (سنگ وسرامیك)، ۱٫۶۷ تن ماسه مصرف می شود.

📌حجم ملات یا بتن مصرفی برای آیتمهای مختلف ساختمانی:

🔸محاسبه حجم ملات مصرفی برای دیوار چینی:

حجم ملات مصرفی برابر یك سوم حجم دیوار است.

🔸محاسبه حجم ملات مصرفی برای فرش كف سنگ كاری با سنگ پلاك و سرامیك كف:

حجم ملات مصرفی برابر، ۳۰ لیتر به ازاء هر متر مربع مساحت كف است.

🔸محاسبه حجم بتن مصرفی برای سقف آجری و سقف تیرچه بلوك:
برای سقف آجری حجم ملات مصرفی برابر، ۵۰۰ لیتر به ازاء هر متر مربع مساحت سقف است. برای سقف تیرچه بلوك حجم ملات مصرفی برابر، ۷۷۰ لیتر به ازاء هر متر مربع مساحت سقف است.

 

منبع: سایت سد سازی

نرم افزار پخش مويرگي