دانستنی های جالب در مورد آماتوربندی

# نکات مهم درباره آماتوربندی :
 
 
🔻از آماتور های زنگ زده و یا آغشته به روغن نباید استفاده گردد و در صورت وجود آلودگی باید ابتدا به پاکسازی آنها قبل از اجرا اقدام نماییم.
🔻 خاموت ها که میلگرد های عرضی هستند وظیفه

بیشتر بخوانید