دانستنی های جالب در بتن‌ ریزی در هوای بارانی

🌧 💧#بتن‌_ریزی در هوای بارانی
 
▪️در صورتی که احتمال بارندگی در هنگام بتن‌ریزی وجود دارد، باید تمهیدات لازم پیش‌بینی گردد.
🔰اقدامات احتیاطی بتن‌ریزی در هوای بارانی عبارتند از:
۱- با پوشش محوطه بتن‌ریزی آن قسمت از باران مصون نگه‌داشته شود.
۲- حتی‌الامکان از بتن

بیشتر بخوانید