دانستنی های جالب در مورد تفاوت بالکن با ایوان

# تفاوت بالکن با ایوان چیست؟
 
 
ایوان در زبان فارسی به بخشی از ساختمان گفته می‌شود که سقف دارد و گاهی تا ۳ طرف آن با دیوار احاطه شده اما به هوای آزاد متصل است و در معماری، فضای نیمه باز نامیده می‌شود.

بیشتر بخوانید