دانستنی های جالب در مورد زهکشی گودهای ساختمانی

# زهکشی گودهای ساختمانی
 
همواره وجود آب‎های سطحی و زیر زمینی در بستر سازه ها امری ناخوشایند و نگران کننده بوده است. شاید به جرأت می‌توان گفت هیچ مسئله‌ای به اندازه وجود آب نمی‌تواند موجب اخلال در گودبرداری یک پروژه گردد.
🔶 تهدیدهای احتمالی

بیشتر بخوانید