دانستنی های جالب در مورد شرایط فشردگی اعضاء در انواع قاب فولادی

# شرایط فشردگی اعضاء در انواع قاب فولادی
 
 
۱- قاب خمشی معمولی:
چون از این قاب و اتصالاتش در برابر زلزله انتظار شکلپذیری نداریم پس اصلا عضو فیوز هم وجود ندارد و کلیه مقاطع صرفا فشرده باشند کافی است، بنابراین در این قاب

بیشتر بخوانید