دانستنی های جالب در مورد نحوه تعیین مقادیر مصالح مصرفی درساختمان

# نحوه تعیین مقادیر مصالح مصرفی درساختمان
 
 
🔸برای هر متر مكعب بتن 2.2 تن شن و ماسه مصرف می شود.
🔸برای هر متر مكعب ملات دیوار چینی 1.8 تن ماسه مصرف می شود.
🔸برای هر متر مكعب اندود افقی یا قائم، 1.85 تن

بیشتر بخوانید